TALLER DE MOVIMIENTO ESCÉNICO
PONENTE:
PABLO PARRA, ACTOR
TALLER DE MOVIMIENTO ESCÉNICO

PABLO TALLER DE LOCALIZACION (67).JPG
PABLO TALLER DE LOCALIZACION (47).JPG

COREOGRAFÍA ENSAYOS

TALLER DE CORALIDAD: PROFESORA LETICA GARCÍA BREA

TALLER DE CORALIDAD

TALLER DE RITMO CON TA KE TI NA CON MARCELO ROMÁN

TALLER DE TA KE TI NA